Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniający komunikat w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 16 i 30 listopada 2014 r.

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 8 kwietnia 2015 r.

zmieniający komunikat w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 16 i 30 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 143 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) w komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 16 i 30 listopada 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:
    „Sprawozdań nie złożyły:
    1) Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin,
    2) Komitet Wyborczy Organizacja Narodu Polskiego-Liga Polska.”;

2) Zdanie piąte otrzymuje brzmienie:
    „Po upływie ustawowego terminu sprawozdania złożyły:
    1) Komitet Wyborczy „Nowa Polska”,
    2) Komitet Wyborczy Partia Libertariańska,
    3) Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska,
    4) Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie,
    5) Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP,
    6) Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Wolność.”;

3) W wykazie załączników do komunikatu:
    a) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: „13a. Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie”,
    b) przed pkt 21 dodaje się pkt 20a w brzmieniu: „20a. Komitet Wyborczy „Nowa Polska””.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    25-01-2016 14:20

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij