AKTUALNOŚCI

 • Nowi radni w Radzie Miasta Rzeszowa
 • Nie będzie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rakszawa
 • Wybory ponowne do Rady Gminy Żyraków w okręgu wyborczym Nr 14 zarządzone na dzień 24 lutego 2019 r.
 • Wybory uzupełniające w toku kadencji 2018 - 2023
 • Komunikat Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie ws przyjmowania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych
 • Zgłaszanie kandydatów do komisji wyborczych - informacje i wzory dokumentów
 • Zgłaszanie list kandydatów na radnych - informacje i wzory dokumentów
 • Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie I i II
 • Wyższe kwoty przypadające na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach samorządowych
 • Informacja za 2018 r. o stanie rejestru wyborców
 • Zadbaj, by być ujętym w stałym rejestrze wyborców.

WYDARZENIA

 • III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o prawie wyborczym „Wybieram wybory”.
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur