AKTUALNOŚCI

  • Wybory uzupełniające w toku kadencji 2018 - 2023
  • Komunikat Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie ws przyjmowania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych
  • Zgłaszanie kandydatów do komisji wyborczych - informacje i wzory dokumentów
  • Zgłaszanie list kandydatów na radnych - informacje i wzory dokumentów
  • Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie I i II
  • Wyższe kwoty przypadające na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach samorządowych
  • Informacja za 2018 r. o stanie rejestru wyborców
  • Zadbaj, by być ujętym w stałym rejestrze wyborców.

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur