• Informacja o wyniku naboru na stanowieko Radcy w Krajowym Biurze Wyborczym Delegatura w Rzeszowie
  Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w sprawie jej składu, siedziby oraz pełnionych dyżurach
 • WYKAZ urzędników
  Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie liczby radnych wybieranych do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie zarządzone na dzień 11 marca 2018 r.
  Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie zarządzone na dzień 14 stycznia 2018 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kamień zarządzone na dzień 14 stycznia 2018 r.
 • Większość uczestników konsultacji za kartą – książeczką.
  Wybory Samorządowe - filmy przygotowane przez Państwową Komisję Wyborczą