• Nabór ponowny na stanowisko Głównego Księgowego w Krajowym Biurze Wyborczym Delegatura w Rzeszowie
  Uchwała nr 10/2019 Okręgowej Komisjii Wyborczej w Rzeszowie z dnia 5 września 2019r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów w okręgu wyborczym nr 23 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała nr 9/2019 Okręgowej Komisjii Wyborczej w Rzeszowie z dnia 3 września 2019r. w sprawie wezwanie osoby zgłaszającej kandydata na senatora w okręgu wyborczym nr 55 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 8/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 3 września 2019r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów w okręgu wyborczym nr 23 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
  Druki zgłoszeniowe komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do rad gmin, w kadencji 2018-2023
 • Urzędnicy wyborczy powołani w gminach z terenu działania Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie I i II według stanu na dzień 18 listopada 2019 r.:
  INFORMACJA DLA WYBORCÓW