• Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w sprawie jej składu, siedziby oraz pełnionych dyżurach
  WYKAZ urzędników
 • Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie liczby radnych wybieranych do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmiku Województwa Podkarpackiego
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie zarządzone na dzień 11 marca 2018 r.
 • Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie zarządzone na dzień 14 stycznia 2018 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kamień zarządzone na dzień 14 stycznia 2018 r.
  Większość uczestników konsultacji za kartą – książeczką.
 • Wybory Samorządowe - filmy przygotowane przez Państwową Komisję Wyborczą
  Konsultacje w sprawie wzoru kart do głosowania przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie