więcej

Wybory uzupełniające do Rady Miasta Dynów w okręgu wyborczym nr 6 zarządzone na dzień 28 listopada 2021 r.

 • INFORMACJE OGÓLNE

Postanowienie Nr 206/2021 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 1 września 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Dynów

Zarządzenie Nr 206/2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Dynów

Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I - informacje o wyborach

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów z dnia 23 września 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów z dnia 29 października 2021 r. o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dynowie z dnia 9 listopada 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Dynów

Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnego

Protokół z wyborów

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 29 listopada 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Dynów przeprowadzonych w dniu 28 listopada 2021 r.

 • KOMITETY WYBORCZE, KANDYDACI

W związku z zarządzonymi na dzień 28 listopada 2021 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Dynów w okręgu wyborczym nr 6, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,

2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,

3) komitetowi wyborczemu organizacji,

4) komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I do dnia 4 października 2021 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30. Z uwagi na bieżącą sytuację sanitarno-epidemiologiczną, prosimy o uprzednie przesyłanie podpisanych skanów dokumentów na adres Pokaż adres e-mail, a następnie oryginałów przedmiotowych dokumentów pocztą tradycyjną.

 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z MIESZKAŃCAMI DLA MIESZKAŃCÓW KWW Z MIESZKAŃCAMI DLA MIESZKAŃCÓW
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIEJSCE-DYNÓW KWW NASZE MIEJSCE-DYNÓW
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DYNÓW MOJE MIASTO KWW DYNÓW MOJE MIASTO
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWOCZESNY I EKOLOGICZNY DYNÓW" KWW "NOWOCZESNY I EKOLOGICZNY DYNÓW"

Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 5 października 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Dynów zarządzonych na dzień 28 listopada 2021 r.

 • KOMISJE WYBORCZE

Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 14 października 2021 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Dynów zarządzonych na dzień 28 listopada 2021 r. oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 19 października 2021 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Dynowie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Dynowie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dynowie

Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 29 października 2021 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w mieście Dynów

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Dynów zarządzonych na dzień 28 listopada 2021 r.

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Rzeszowie I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 28 lutego 2022 r.). Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  15-09-2021 11:36

  Wprowadził:

  Piotr Leszczyński

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  15-09-2021 12:44

  Wprowadził:

  Piotr Leszczyński

 • Data modyfikacji

  17-09-2021 8:58

  Wprowadził:

  Piotr Leszczyński

 • Data modyfikacji

  01-10-2021 13:14

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  01-10-2021 14:03

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  01-10-2021 14:05

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  01-10-2021 14:08

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  05-10-2021 15:20

  Wprowadził:

  Piotr Leszczyński

 • Data modyfikacji

  06-10-2021 7:55

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  14-10-2021 15:02

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  19-10-2021 15:15

  Wprowadził:

  Piotr Leszczyński

 • Data modyfikacji

  26-10-2021 14:42

  Wprowadził:

  Piotr Leszczyński

 • Data modyfikacji

  26-10-2021 14:46

  Wprowadził:

  Piotr Leszczyński

 • Data modyfikacji

  29-10-2021 10:57

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  29-10-2021 11:44

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  29-10-2021 12:04

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  29-10-2021 12:25

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  29-10-2021 12:26

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  29-10-2021 15:13

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  08-11-2021 12:53

  Wprowadził:

  Piotr Leszczyński

 • Data modyfikacji

  09-11-2021 10:44

  Wprowadził:

  Piotr Leszczyński

 • Data modyfikacji

  29-11-2021 10:47

  Wprowadził:

  Piotr Leszczyński

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij