więcej

Wybory przedterminowe prezydenta miasta Rzeszowa zarządzone na dzień 13 czerwca 2021 r. (zmiana terminu wyborów z dnia 9 maja 2021 r.)

 

Informacje ogólne

Podstawą zarządzenia wyborów przedterminowych prezydenta miasta Rzeszowa jest Postanowienie Nr 9/2021 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Rzeszowa w województwie podkarpackim (Dz. U. poz. 799)

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Rzeszowa w województwie podkarpackim

Postanowienie Nr 9/2021 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Rzeszowa w województwie podkarpackim (Dz. U. poz. 452).

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 marca 2021 r. o rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Rzeszowa w województwie podkarpackim.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16 marca 2021 r. (rejestracja komitetów, kandydaci do komisji, informacje o wyborach, liczba mieszkańców)

Postanowienie Nr 15/2021 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Zwykłe HEJT STOP do usunięcia wad zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Rzeszowa zarządzonych na dzień 9 maja 2021 r.

Postanowienie Nr 18/2021 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą Komitet Wyborczy Wyborców Artura Głowackiego imienia Bartosza Głowackiego do usunięcia wad zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Rzeszowa zarządzonych na dzień 9 maja 2021 r.

Postanowienie Nr 21/2021 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Zwykłe HEJT STOP w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Rzeszowa zarządzonych na dzień 9 maja 2021 r.

Postanowienie Nr 26/2021 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA GŁOWACKIEGO IMIENIA BARTOSZA GŁOWACKIEGO  w wyborach Prezydenta Miasta Rzeszowa zarządzonych na dzień 9 maja 2021 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 31 marca 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Rzeszowa zarządzonych na dzień 9 maja 2021 r.

Postanowienie Nr 33/2021 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

Postanowienie Nr 34/2021 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Rzeszowa zarządzonych na dzień 9 maja 2021 r.

Postanowienie Nr 35/2021 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 6 kwietnia 2021 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Rzeszowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 36/2021 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Rzeszów w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Rzeszowa zarządzonych na dzień 9 maja 2021 r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2021 r. o składzie komisji

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Prezydenta Miasta Rzeszowa w wyborach przedterminowych zarządzonych na dzień 9 maja 2021 r.

Postanowienie Nr 38/2021 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia kandydata na Prezydenta Miasta Rzeszowa komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY POLSKA 2050 w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Rzeszowa zarządzonych na dzień 9 maja 2021 r. (opublikowano w dniu 21 kwietnia 2021 o godzinie 12:18)

Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 21 kwietnia 2021 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu komisji

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Rzeszów

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2021 r. o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta w przedterminowych wyborach Prezydenta Miasta Rzeszowa zarządzonych na dzień 9 maja 2021 r.

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie do dnia 13 czerwca 2021 r.

Postanowienie Nr 64/2021 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych prezydenta miasta Rzeszowa zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.

Postanowienie Nr 105/2021 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I w sprawie zmiany Postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Rzeszów

 

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (1-3)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (4-6)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (7-9)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (10-12)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (13-15)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (16-18)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (19-21)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (22-24)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (25-27)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (28-30)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (31-33)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (34-36)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (37-39)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (40-42)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (43-45)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (46-48)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (49-51)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (52-54)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (55-57)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (58-60)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (61-63)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (64-66)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (67-69)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (70-72)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (73-75)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (76-78)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (79-81)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (82-84)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (85-87)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (88-90)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (91-93)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (94-96)

Protokół wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na Prezydenta miasta (97-100)

 

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 14 czerwca 2021 r. o wynikach wyborów przedterminowych Prezydenta Miasta Rzeszowa przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r.

Postanowienie Nr 194/2021 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania sesji Rady Miasta Rzeszowa w celu złożenia ślubowania przez Prezydenta Miasta wybranego w przedterminowych wyborach przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 17 września 2021 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania sprawozdań finansowych

Komitety wyborcze

W związku z zarządzonymi na dzień 9 maja 2021 r. wyborami przedterminowymi prezydenta miasta Rzeszowa, zgodnie z art. 478 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na prezydenta miasta Rzeszowa przysługuje:

1) Komitetowi wyborczemu partii politycznej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej - wzór.
Oświadczenie pełnomocnika wyborczego - wzór.
Oświadczenie pełnomocnika finansowego - wzór.

2) Koalicyjnemu komitetowi wyborczemu

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego - wzór.
Oświadczenie pełnomocnika wyborczego - wzór.
Oświadczenie pełnomocnika finansowego - wzór.

3) Komitetowi wyborczemu organizacji

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej – wzór.
Oświadczenie pełnomocnika wyborczego - wzór.
Oświadczenie pełnomocnika finansowego - wzór.

4) Komitetowi wyborczemu wyborców

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców - wzór.
Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców - wzór.
Oświadczenie pełnomocnika wyborczego - wzór.
Oświadczenie pełnomocnika finansowego - wzór.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydata na prezydenta miasta Rzeszowa, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I do dnia 30 marca 2021 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych:

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY LENIART WSPÓLNY DOM RZESZÓW KWW EWY LENIART WSPÓLNY DOM RZESZÓW
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GRZEGORZ BRAUN - KONFEDERACJA” KWW „GRZEGORZ BRAUN - KONFEDERACJA”
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA FIJOŁKA „ROZWÓJ RZESZOWA 2.0”     KWW KONRADA FIJOŁKA „ROZWÓJ RZESZOWA 2.0”
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RZESZÓW PRZYSZŁOŚCI KWW RZESZÓW PRZYSZŁOŚCI
KOMITET WYBORCZY MARCIN WARCHOŁ TADEUSZ FERENC - DLA RZESZOWA  KW MARCIN WARCHOŁ TADEUSZ FERENC-DLA RZESZOWA
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMAR KOTULA - POROZUMIENIE DLA RZESZOWA KWW WALDEMAR KOTULA-POROZUMIENIE DLA RZESZOWA
KOMITET WYBORCZY POLSKA 2050 KW POLSKA 2050
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE ZWYKŁE HEJT STOP KW HEJT STOP
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA ROCHECKIEGO „ZDROWY-CZYSTY-ZIELONY RZESZÓW” KWW KAZIMIERZA ROCHECKIEGO „Z-C-Z RZESZÓW”
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRYBUNA MIASTA RZESZOWA KWW TRYBUNA MIASTA RZESZOWA
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA GŁOWACKIEGO KWW ARTURA GŁOWACKIEGO
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ KW NORMALNY KRAJ
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRY WYBÓR DLA RZESZOWA KWW DOBRY WYBÓR DLA RZESZOWA

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach przedterminowych prezydenta miasta Rzeszowa:

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GRZEGORZ BRAUN-KONFEDERACJA”    www.grzegorzbraun2021.pl
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY LENIART WSPÓLNY DOM RZESZÓW wspolnydom.rzeszow.pl/
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA FIJOŁKA „ROZWÓJ RZESZOWA 2.0” http://konradfijolek.pl
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RZESZÓW PRZYSZŁOŚCI www.RzeszowPrzyszlosci.pl
KOMITET WYBORCZY MARCIN WARCHOŁ TADEUSZ FERENC - DLA RZESZOWA www.warchol2021.pl
KOMITET WYBORCZY POLSKA 2050 www.pl-2050.pl
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMAR KOTULA - POROZUMIENIE DLA RZESZOWA waldemarkotula2021.pl
KWW ARTURA GŁOWACKIEGO WWW.PREZYDENT1.PL
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA ROCHECKIEGO „ZDROWY-CZYSTY-ZIELONY RZESZÓW” www.rochecki2021.pl
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRYBUNA MIASTA RZESZOWA www.trybunamiastarzeszowa.pl
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRY WYBÓR DLA RZESZOWA http://dobrywybordlarzeszowa.pl/

 

Zgłaszanie kandydata na prezydenta miasta Rzeszowa

Zał. 1 - Zgłoszenie kandydata na prezydenta miasta Rzeszowa - wzór.
Zał. 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie - wzór.
Zał. 3 - Oświadczenie lustracyjne - wzór.
Zał. 4 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - wzór.
Wykaz podpisów poparcia – wzór.

 

Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie (adres j. w.) w terminie do dnia 31 marca 2021 r. do godz. 15.30.

Zgłoszenie kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie - wzór.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje Urzędnik Wyborczy miasta Rzeszowa za pośrednictwem Urzędu Miasta Rzeszowa w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej – wzór.
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej (uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I) - wzór.

 

 

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - wzór.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - wzór.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - wzór.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Rzeszowie I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 13 września 2021 r.). Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych - wzór.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 

Na podstawie art. 476 § 5 Kodeksu wyborczego, stosownie do treści § 9 pkt 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych, podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w mieście Rzeszowie według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp. Gmina Liczba mieszkańców
1. miasto Rzeszów 185 130

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  14-03-2021 13:17

  Wprowadził:

  Administrator

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  14-03-2021 18:37

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  14-03-2021 18:41

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  14-03-2021 18:46

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  14-03-2021 18:50

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  14-03-2021 18:53

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  14-03-2021 18:58

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  14-03-2021 19:01

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  14-03-2021 19:02

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  15-03-2021 7:42

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  15-03-2021 7:44

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  15-03-2021 7:47

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  15-03-2021 7:48

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  15-03-2021 7:48

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  15-03-2021 7:51

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  15-03-2021 7:52

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  15-03-2021 8:56

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  15-03-2021 10:52

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  16-03-2021 9:46

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  16-03-2021 9:49

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  16-03-2021 9:49

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  16-03-2021 11:03

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  16-03-2021 11:05

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  16-03-2021 11:17

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  16-03-2021 11:48

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  16-03-2021 11:49

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  16-03-2021 11:51

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  16-03-2021 12:10

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  16-03-2021 13:45

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  16-03-2021 14:09

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  17-03-2021 10:54

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  17-03-2021 13:19

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  18-03-2021 15:11

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  18-03-2021 15:11

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  18-03-2021 15:12

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  19-03-2021 15:14

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  22-03-2021 8:19

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  22-03-2021 8:20

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  22-03-2021 16:09

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  22-03-2021 16:22

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  23-03-2021 11:00

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  23-03-2021 11:03

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  23-03-2021 11:04

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  23-03-2021 11:07

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  23-03-2021 11:08

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  23-03-2021 11:09

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  23-03-2021 14:22

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  23-03-2021 14:29

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  24-03-2021 15:23

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  25-03-2021 14:47

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  25-03-2021 15:20

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  26-03-2021 15:37

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  26-03-2021 15:38

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  29-03-2021 15:10

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  30-03-2021 9:30

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  30-03-2021 11:14

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  30-03-2021 11:38

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  30-03-2021 15:39

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  30-03-2021 15:41

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  31-03-2021 10:16

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  31-03-2021 12:29

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  01-04-2021 14:56

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  02-04-2021 15:23

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  06-04-2021 12:11

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  06-04-2021 13:25

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  07-04-2021 9:35

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  09-04-2021 8:07

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  09-04-2021 8:08

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  09-04-2021 11:26

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  09-04-2021 15:09

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  15-04-2021 10:41

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  21-04-2021 12:17

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  21-04-2021 12:18

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  21-04-2021 17:17

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  21-04-2021 17:19

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  21-04-2021 17:24

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  21-04-2021 17:26

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  23-04-2021 16:55

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  26-04-2021 18:15

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  30-04-2021 8:14

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  30-04-2021 8:21

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  30-04-2021 12:19

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  30-04-2021 12:25

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  30-04-2021 12:40

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  30-04-2021 15:09

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  05-05-2021 15:32

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  07-05-2021 12:36

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  28-05-2021 15:28

  Wprowadził:

  Piotr Leszczyński

 • Data modyfikacji

  28-05-2021 15:28

  Wprowadził:

  Piotr Leszczyński

 • Data modyfikacji

  08-06-2021 13:06

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 3:53

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 3:54

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 4:01

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 13:56

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  15-06-2021 15:17

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  15-06-2021 15:19

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  25-08-2021 13:56

  Wprowadził:

  Administrator

 • Data modyfikacji

  17-09-2021 10:10

  Wprowadził:

  Piotr Leszczyński

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij