• Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 23
    Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 56
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 55
    Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 54
  • Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 23 na listy kandydatów na posłów