• Marcin DUDZIK
  Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I
  Marcin DUDZIK

  sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie

  Terminy dyżurów środa od 12.00 - 14.30 i piątek od 11:00 - 12:00

  Siedziba Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie,
  35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 (budynek Podkarpackiego Urzędu
  Wojewódzkiego, IV piętro, pokój nr 414).

  Telefony - 17 867 14 18 (sekretariat), 17 867 14 14,
  Tel/fax - 17 867 19 97

  Data powołania
  03.04.2018

  Data zakończenia kadencji
  03.04.2023

  Właściwość terytorialna

  powiaty: leżajski, łańcucki, rzeszowski, miasto na prawach powiatu: Rzeszów.

  Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I wykonuje czynności o charakterze ogólnowojewódzkim