• NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH uzupełnienie
  WYKAZ urzędników
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie
  NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH
 • Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie liczby radnych wybieranych do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmiku Województwa Podkarpackiego
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie zarządzone na dzień 11 marca 2018 r.
 • Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie zarządzone na dzień 14 stycznia 2018 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kamień zarządzone na dzień 14 stycznia 2018 r.
  Większość uczestników konsultacji za kartą – książeczką.