AKTUALNOŚCI

  • Zgłaszanie kandydatów do komisji wyborczych - informacje i wzory dokumentów
  • Zgłaszanie list kandydatów na radnych - informacje i wzory dokumentów
  • Zgłaszanie kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - informacje i wzory dokumentów
  • Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie I i II
  • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie
  • Wyższe kwoty przypadające na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach samorządowych
  • Wojewoda Podkarpacki ustalił liczbę radnych wybieranych do rad
  • Informacja za 2018 r. o stanie rejestru wyborców
  • Zadbaj, by być ujętym w stałym rejestrze wyborców.

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur

Czas do otwarcia lokali wyborczych

Wybory w dniu 21 października 2018 r.

66 dni
18 godzin 10 minut 42 sekund

Godziny otwarcia lokali: 7:00 - 21:00