• Informacje o pierwszych posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie I i II w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  • Informacje o losowaniach i uzupełnieniach składów Obwodowych Komisji Wyborczych