• Komunikat Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie I i II w sprawie przyjętych i odrzuconych sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych 2018 r.
    Komunikat Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie ws przyjmowania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych