• Komunikat Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie ws przyjmowania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych