• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I ws zwołania pierwszych posiedzeń Terytorialnych Komisji Wyborczych
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II ws zwołania pierwszych posiedzeń Terytorialnych Komisji Wyborczych
  • Powołanie Terytorialnych Komisji Wyborczych przez Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I
    Powołanie Terytorialnych Komisji Wyborczych przez Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II