• Protokół zbiorczych wyników głosowania w wyborach prezydenta RP
    Protokół zbiorczych wyników głosowania w wyborach prezydenta RP