• ZESTAWIENIE WYNIKÓW wyborów uzupełniających do rad gmin na podstawie ar.192 ust.1