• Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania wójta gminy Świlcza przed upływem kadencji
    Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania wójta gminy Czarna pow. dębicki przed upływem kadencji