• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie w sprawie podziału miast i gmin na stałe obwody głosowania
    Propozycje zmian siedzib stałych obwodów głosowania na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie
  • Podział Sejmiku Województwa Podkarpackiego na okręgi wyborcze
    Podział powiatów na okręgi wyborcze
  • Podział gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin
    Podział gmin na stałe obwody głosowania