• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie I i II w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP - 13 października 2019 r.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie I i II w sprawie zmian w podziale gmin na obwody głosowania
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie w sprawie podziału miast i gmin na stałe obwody głosowania
  Propozycje zmian siedzib stałych obwodów głosowania na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie
 • Podział Sejmiku Województwa Podkarpackiego na okręgi wyborcze
  Podział powiatów na okręgi wyborcze
 • Podział gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin
  Podział gmin na stałe obwody głosowania