• Beata BURY
  Komisarz Wyborczy w Rzeszowie II
  Beata BURY

  sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie

  Terminy dyżurów - wtorek od 12.00 - 14.00 i czwartek od 12:00 - 13:00

  Siedziba - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie,
  35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 (budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, IV piętro, pokój nr 414).

  Telefony - 17 867 14 18 (sekretariat), 17 867 14 14,
  Tel/fax - 17 867 19 97

  Data powołania
  03.04.2018

  Data zakończenia kadencji
  03.04.2023

  Właściwość terytorialna

  powiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski