• Limity wydatków komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Komisarza Wyborczego w Rzeszowie