• Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przyjmowania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
    Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
  • Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów samorządowych