• Postanowienia komisarzy wyborczych w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I ws. nieobsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
 • Komisarz Wyborczy w Rzeszowie II stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II ws wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Żyraków
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I ws. nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świlcza
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I ws wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Świlcza
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I ws. nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sokołów Małopolski
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie ws wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Sokołów Małopolski
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II ws. nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Frysztak
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie ws wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Frysztak