• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 21 października 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • Rozwiązanie komisji wyborczych z wyborów samorządowych 2018 r. - Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie
  Postanowienie KW w Rzeszowie I z dnia 19.06.2019r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego I z dnia 10 czerwca 2019r.
  Postanowienia komisarzy wyborczych w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I ws. nieobsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
  Komisarz Wyborczy w Rzeszowie II stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II ws wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Żyraków
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I ws. nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świlcza