• Zmiany w składzie Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2014-18
    Zmiany w składach Rad Powiatów i miasta na prawach powiatu Rzeszów 2014-18