• Wybory przedterminowe burmistrza Nowej Sarzyny, zarządzone na dzień 31 stycznia 2016 roku