• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie zarządzone na dzień 11 marca 2018 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie zarządzone na dzień 14 stycznia 2018 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kamień zarządzone na dzień 14 stycznia 2018 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Frysztak zarządzone na dzień 29 października 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świlcza zarządzone na dzień 20 sierpnia 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miasta Dynów zarządzone na dzień 18 czerwca 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kamień zarządzone na dzień 18 czerwca 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żołynia zarządzone na dzień 26 lutego 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ostrów zarządzone na dzień 12 lutego 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim zarządzone na dzień 29 stycznia 2017 r.