• Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I ws. zmian w Radzie Miasta Rzeszowa i Rady Miejskiej w Tyczynie
    Weszło w życie rozporządzenie o przesyłkach w głosowaniu korespondencyjnym
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego