Druki zgłoszeniowe komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do rad gmin, w kadencji 2018-2023
WZORY DOKUMENTÓW - WYBORY W TOKU KADENCJI 2018-2023
 • REJESTRACJA KOMITETÓW WYBORCZYCH

1. Komitet Wyborczy Wyborców:

Oświadczenie o utworzeniu KWW

Oświadczenie Pełnomocnika KWW

Zawiadomienie o utworzeniu KWW

2. Komitet Wyborczy Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych:

Oświadczenie pełnomocnika finansowego

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego

Zawiadomienie o utworzeniu KW

 • REJESTRACJA KANDYDATÓW

Zgłoszenie listy kandydatów na radnych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Oświadczenie lustracyjne

Informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Wykaz poparcia

 • TERYTORIALNE KOMISJE WYBORCZE

Zgłoszenie kandydata do TKW

 • OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Zgłoszenie do OKW z ramienia komitetu wyborczego

 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe - druk

Rejestr zmian
 • Data utworzenia13-06-2016 14:09
  Wprowadził:Marek Ochab
 • Data modyfikacji18-11-2019 11:35
  Wprowadził:Marek Ochab