• Komisarz Wyborczy w Rzeszowie
  Marcin DUDZIK

  sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie

  Terminy dyżurów środa od 12.00 - 14.30

  Siedziba Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie,
  35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 (budynek Podkarpackiego Urzędu
  Wojewódzkiego, IV piętro, pokój nr 414).

  Telefony - 17 867 14 18 (sekretariat), 17 867 14 14,
  Tel/fax - 17 867 19 97

  Data powołania
  14.03.2017

  Data zakończenia kadencji
  14.03.2022

  Właściwość terytorialna

  powiaty: dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, strzyżowski; miasto na prawach powiatu: Rzeszów