Państwowa Komisja Wyborcza - Terytorialne komisje wyborcze
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania Terytorialnych Komisji Wyborczych