• Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie zarządzone na dzień 14 stycznia 2018 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kamień zarządzone na dzień 14 stycznia 2018 r.
 • Większość uczestników konsultacji za kartą – książeczką.
  Wybory Samorządowe - filmy przygotowane przez Państwową Komisję Wyborczą
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Frysztak zarządzone na dzień 29 października 2017 r.
  Konsultacje w sprawie wzoru kart do głosowania przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
 • Konsultacje w sprawie wzoru kart do głosowania przeprowadzone w Sali Sesyjnej Ratusza Rzeszowskiego
  Konsultacje w sprawie wzoru kart do głosowania przeprowadzone ze studentami V roku Wydziału Prawa WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
 • Konsultacje w sprawie wzoru kart do głosowania w Urzędzie Miejskim w Ropczycach
  Dzień otwarty w Delegaturze KBW w Rzeszowie, 21 VI 2017 r.