• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie zarządzone na dzień 11 marca 2018 r.
  Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie zarządzone na dzień 14 stycznia 2018 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kamień zarządzone na dzień 14 stycznia 2018 r.
 • Większość uczestników konsultacji za kartą – książeczką.
  Wybory Samorządowe - filmy przygotowane przez Państwową Komisję Wyborczą
 • Konsultacje w sprawie wzoru kart do głosowania przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
  Konsultacje w sprawie wzoru kart do głosowania przeprowadzone w Sali Sesyjnej Ratusza Rzeszowskiego
 • Konsultacje w sprawie wzoru kart do głosowania przeprowadzone ze studentami V roku Wydziału Prawa WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
  Konsultacje w sprawie wzoru kart do głosowania w Urzędzie Miejskim w Ropczycach